Es pot accedir a través de l’enllaç situat en la seu electrònica de la web → Transparència→ 9.Tràmits tributaris → Tràmits de recaptació gestionats per la Diputació de Castelló.

http://lalcora.sedelectronica.es/transparency/1babbfb3-23fc-4914-af36-f63542983189/

Els tràmits que es podán realitzar directament amb al Diputació des d’aquest enllaç són:

– Consulta d’objectes tributaris.
– Consulta de rebuts pagats.
– Obtenció de rebuts pendents de pagament, en voluntària i executiva, amb la possibilitat d’imprimir-los per poder anar al banc a pagar-los.
– Consulta de multes pagades i pendents de pagament.
– Consulta de domiciliacions bancàries i possibilitat de sol·licitar domiciliacions noves i canvis en les existents.
– Consulta del calendari fiscal.
– Tramitació de sol·licituds de modificació de dades personals, reclamacions i devolució d’ingressos indeguts.

© Copyright - Ayuntamiento de l’Alcora

Top
Social: