Tornar

Ja es poden sol·licitar les Ajudes Parèntesi-l’Alcora (Pla Resistir de la Generalitat Valenciana)

Dirigides a autònoms i microempreses dels sectors més afectats per la pandèmia: hostaleria, restauració, turisme, oci i altres; llocs de venda i en mercats ambulants; arts escèniques, gestió sales d’espectacles i exhibició cinematogràfica; esports; creació artística i literària i activitats en museus i edifiicis històrics (cal estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors detallats en l’Annex I de les bases de la convocatòria).

Bases ajudes Pla Resistir a l’Alcora

Instància sol·licitud ajudes

Fitxa manteniment tercers

NOTA ACLARIDORA!
El certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament de l’Alcora,  és suficient amb signar la casella d’autoritze del model de sol·licitud. Des de l’Ajuntament es comprovarà internament. No fa falta sol·licitar-lo.

Termini sol·licituds:

– Fins al 31 de març de 2021 (inclòs).

Quantia de les ajudes:

– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.

– Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Forma de presentació:

– Seu electrònica de l’Ajuntament: https://lalcora.sedelectronica.es/

– Presencialment: registre d’entrada de l’Ajuntament.