Tornar

L’Ajuntament convoca la primera edició dels “Premis als Treballs Finals de Grau o Màster sobre l’Alcora”

La junta de govern ha aprovat les bases reguladores de la primera edició dels Premis als Treballs Finals de Grau o Màster sobre l’Alcora.

L’objecte de la convocatòria, impulsada per la regidoria de Joventut, és fomentar estudis socials, econòmics, culturals i urbanístics que tinguen aplicació directa o tracten sobre l’Alcora.

Com explica el regidor de Joventut, Robert Tena, “la finalitat és motivar els estudiants a què realitzen projectes que contribuïsquen al desenvolupament local o a la millora cultural, social, urbana o econòmica del nostre municipi”.

Sobre la temàtica dels treballs, assenyala com a exemples “la preservació del patrimoni, el comerç local, la dinamització juvenil, la millora i embelliment dels parcs i jardins, turisme, participació ciutadana i mobilitat urbana”.

L’Ajuntament atorgarà tres premis: el primer premi està dotat amb 300 euros, el segon premi ascendix a 150 euros, i el tercer premi és de 50 euros. El termini per a presentar els projectes finalitza el pròxim 15 d’octubre.

Poden concórrer a estos premis tots aquells estudiants que han realitzat o estan realitzant treballs finals de Grau o Màster i que reunisquen els requisits establerts a les bases de la convocatòria. E
ls treballs han d’estar presentats oficialment en qualsevol universitat espanyola durant els cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 o 2015/2016.

Cal destacar que la viabilitat del projecte, tant econòmica com tècnica, és un dels mèrits que figuren a les bases de la convocatòria per a la puntuació dels treballs.