Tornar

L’Ajuntament de l’Alcora emprén un nou projecte per a la millora de camins

Continuant amb la mateixa línia que s’està duent a terme en els últims anys, l’Ajuntament de l’Alcora ha posat en marxa un nou projecte per a la millora de diferents camins del municipi, amb la finalitat de dotar-los d’unes condicions adequades per a la circulació de vehicles i vianants.

Concretament, dins d’aquesta actuació s’estan pavimentant els camins Urbanització L’Espuela, Font Nova, Araia, Les Forques i tres trams del camí Regatell (entrada, urbanització Mas del Pou, tram final i ramal).

Les obres es van iniciar senyalitzant i replantejant les zones d’actuació per a procedir, a continuació, a la neteja dels laterals i a l’escarificat, rasanteig i compactació de la superfície existent.

Seguidament, s’ha dut a terme l’extensió, reg i compactació d’una capa de llastos artificials compactats al 100%, que serveix de base en els camins per a rebre el ferm final.

Finalment, i una vegada realitzades les fregues d’entroncament, es procedeix la seua pavimentació.

El pressupost per a l’execució d’aquestes actuacions, que es financen amb càrrec al superàvit del pressupost municipal, ascendeix a 98.485,72 euros.