Tornar

L’Ajuntament de l’Alcora posa en valor la bàscula municipal

Ja han començat els treballs destinats a posar en valor de la bàscula municipal de l’Alcora. L’Ajuntament invertirà 15.000 euros en aquest projecte, dut a terme per una empresa local.

En la seua visita a les obres, l’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor d’Obres, Robert Tena, han explicat que, en l’actualitat, s’està recobrint tota la façana amb ceràmica i han destacat la importància de promocionar aquest material a través de les obres públiques.

Una altra de les actuacions realitzades ha consistit en l’ampliació dels finestrals, en els quals es col•locarà cristall. D’aquesta manera, des de fora podrà veure’s l’interior de l’edifici, en el qual, des de l’any 1973, es troba la bàscula municipal. A més de la bàscula, podrà contemplar-se diferent mobiliari de l’època i, segons avança Tena, està prevista la incorporació de material informatiu. També es col•locarà un gran rètol en la façana.

Ubicacions de la bàscula municipal

Com recorda el Cronista Oficial de la Vila, José Manuel Puchol, la bàscula municipal de l’Alcora ha estat situada en diferents ubicacions:

La primera va ser la plaça del Convent, entre la façana de l’Església de Sant Francesc i el grup d’habitatges de la CAMP. El seu espai ocupava part del frontis dels dos edificis. El 30 de novembre de 1951 es va aprovar el contracte amb el Grupo Azulejero per a la instal•lació d’aquesta bàscula, de fins a 20 tones.

A l’abril de 1962, com a conseqüència d’haver-se concedit l’antic convent franciscà a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat per a la construcció d’habitatges, i pròxim el seu enderrocament, va procedir traslladar la bàscula municipal. Així, la seua segona ubicació va ser el xamfrà entre la travessia/carretera d’Onda, al costat de la propietat de Guillermo Badenes Herrero (magatzem de materials de construcció). Al novembre d’eixe mateix any es va autoritzar l’adquisició d’una nova bàscula, però aquesta, de fins a 40 tones de capacitat.

Al gener de 1973, tenint en compte la capacitat de càrrega dels actuals camions, es va autoritzar la compra d’una bàscula de fins a 100 tones, que és la que es conserva en l’actualitat, instal•lada a la carretera d’Onda. A l’agost de 1973 es va acordar comprar els terrenys a Francisco Martí Montoliu i que l’arquitecte José L. Gimeno assenyalara el terreny necessari per a la instal•lació. El 8 de novembre de 1973 es va autoritzar la compra d’un total de 432,05 m² per un import total de 191.775 pessetes.