Tornar

L’Ajuntament de l’Alcora s’integra a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, oferint un nou servei a la seva ciutadania

L’Ajuntament de l’Alcora s’integra a la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat al contractar a una agent d’igualtat, mitjançant la subvenció concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

En aquest sentit, l’Ajuntament de l’Alcora compta des de l’1 de juny de 2017 amb una agent d’igualtat, professional especialitzada en la promoció i desenvolupament de les polítiques d’igualtat per al municipi de l’Alcora.

Entre les principals funcions que exerceix l’agent d’igualtat es destaquen: informació i assessorament en normativa que afavoreixi la igualtat entre homes i dones; prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat; detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere; participació en els plans de protecció local i coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local; elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals; dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.

L’Ajuntament de l’Alcora ofereix un nou servei d’assessorament i atenció en dependències municipals, pel qual es dispensa a la seva població:

• Informació i assessorament per a qualsevol tipus d’activitat o acció relacionada amb matèries d’igualtat de gènere (normativa, formacions, activitats,…);
• Informació i assessorament per a qualsevol tipus d’activitat o acció relacionada amb matèries sobre violència de gènere (actuacions de prevenció, activitats, formacions,…);
• Atenció personalitzada a dones víctimes de violència de gènere sobre recursos i serveis;
• Atenció personalitzada a dones en relació a recursos, serveis de formació, orientació soci-laboral i itineraris professionals ;
• Informació i assessorament a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial, autònoma i comercial;
• Informació i assessorament a dones sobre associacionisme i la seva constitució;
• Informació i assessorament a empreses i entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seva organització laboral, i així com l’obtenció del segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”.

Per a més informació accedeix ací