Tornar

L’Alcora adjudica el projecte de reparació del soterrani de l’Ajuntament

L’Ajuntament de l’Alcora ha adjudicat el projecte de reparació del soterrani de l’edifici consistorial.

“Es tracta d’una actuació necessària, i per tant prioritària, ja que té com a objectiu donar solució i esmenar els desperfectes que presenta en l’actualitat aquest espai i que afecten a la seguretat estructural de l’edifici”, expliquen des de l’equip de govern. De fet, destaquen que “és una de les inversions més importants dins dels comptes municipals de 2017”. El pressupost de licitació ascendeix a 112.560 €.

El projecte

A través d’aquest projecte es durà a terme la reparació i el reforç de les bigues i pilars de formigó armat que formen l’estructura del soterrani i que han perdut part significativa de la seua resistència. També es tindran en compte les necessitats de conservació per tal de millorar la seua durabilitat i costos de manteniment.

Cal destacar que, després de la inspecció prèvia, ja es va realitzar un apuntalament preventiu en els pilars sobre els quals es van detectar els problemes més greus, concretament, hi ha col·locats 51 puntals de sosteniment que garanteixen la seguretat. Els treballs en aquesta zona consistiran a reforçar els pilars i uns altres quedaran congrenyats.

També en aquest entorn s’ha detectat una pèrdua important de secció en l’armadura inferior de bigues com a conseqüència de les filtracions i l’absència de recobriment. En elles es realitzarà una intervenció de reforç amb recrescut de formigó.

Altres bigues i cèrcols tenen un defecte menys acusat d’oxidació. En aquests elements

estructurals es retirarà el formigó que embolica les armadures, es netejarà completament l’òxid i es realitzarà un recrescut per augmentar el recobriment i protegir l’armat.

El continu accés d’humitats a través del forjat i les seues juntes de dilatació és una de les causes que han accelerat el procés de deterioració. Aquest problema quedarà resolt amb una altra obra que es va a dur a terme a la plaça de l’Ajuntament (situada sobre el sostre del soterrani, en la part no ocupada per oficines municipals) i que té com a objectiu principal impermeabilitzar el soterrani i que contempla també una nova pavimentació. Aquesta actuació s’inclou dins d’un projecte més ampli, que ja està executant-se, i que inclou també la remodelació de la plaça del Convent i els carrers Sant Francesc i Arquebisbe Gash.