Tornar

L’Alcora emprén les obres de renovació urbana del carrer del Mig i la plaça Caragol

Ja han començat les obres de renovació urbana del carrer del Mig i la plaça Caragol. Es tracta d’una actuació que, com explica l’alcalde, Samuel Falomir, s’emmarca dins del projecte de millora del nucli antic de l’Alcora, a través del qual l’Ajuntament està duent a terme la urbanització dels seus carrers, dotant-les d’una nova pavimentació i renovant els seus serveis.

Les obres s’han iniciat amb la demolició de tota la zona d’actuació, en primer lloc del paviment de la calçada, i en segon lloc de les voreres i les vorades, d’aquesta manera, es pretén no interrompre el passe als residents de la zona d’actuació, segons manifesta Falomir.

A continuació, s’ha procedit a l’obertura de caixa per al paviment. En aquesta excavació com en la de les rases que albergaran els serveis, les excavacions s’executaran amb mitjans mecànics i ajuda manual. El següent pas consisteix en l’obertura de rases per als diferents serveis: sanejament i pluvials i xarxa de proveïment.

Una vegada executats tots els serveis, es procedirà a la pavimentació, començant amb el anivellament de les tapes d’arquetes i pous de registre existents fins a la cota del nou paviment. Després s’estendrà llast artificial, de 10 cm de grossària, sobre la qual s’executarà una solera de formigó en massa, que servirà de base per al paviment de la calçada i voreres. En tractar-se de carrers tan estrets, s’ha decidit realitzar una pavimentació compatible amb la coexistència de trànsits -vianants i vehicles a motor- deixant les voreres i la calçada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentació per obtindre zones diferenciades.

Aquest tipus de pavimentació donarà continuïtat a l’empleada anteriorment als carrers del nucli urbà ja renovades. El paviment de la calçada es realitzarà mitjançant llambordes de formigó en massa de 20 × 10 × 6 cm, de color antracita per a calçada i groc per a vorera. Al llarg de la plaça Caragol, es pavimentarà una franja central de color antracita.

El projecte, finançat per la Diputació de Castelló a través del Pla 135, ascendeix a 110.000 €, aproximadament.

En la seua visita a l’obres, acompanyat pels regidors Robert Tena i Ana Huguet, Falomir ha destacat la importància de “posar en valor un zona tan important de l’Alcora com és el seu nucli antic” així com de “sumar ajudes de totes les administracions en benefici de la nostra localitat”.