Tornar

L’Alcora finalitza la remodelació dels carrers Cordeta i Travessia Sant Cristòfol

L’Ajuntament de l’Alcora ha finalitzat les obres de renovació dels carrers Cordeta, Travessia Sant Cristòfol i el final del carrer Sant Cristòfol, vial que ja es va urbanitzar en 2016 en una primera fase.

El projecte, finançat per la Diputació de Castelló a través del Pla 135, ha suposat una inversió de 110.000 €, aproximadament.

L’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor d’Urbanisme, Julián Tena, han destacat la transformació que han experimentat aquests vials després de les obres escomeses. “S’ha aconseguit una millora substancial molt necessària”, han explicat.

Seguint la mateixa línia que s’ha dut a terme en els últims anys al casc antic de la localitat, s’ha realitzat la urbanització dels vials, dotant-los d’una nova pavimentació i s’han renovat els seus serveis.

Les obres es van iniciar amb la demolició de tota la zona d’actuació, del paviment de la calçada en primer lloc, i, en segon lloc, de les voreres i les vorades. A continuació, es va procedir a l’obertura de caixa per al paviment.

El següent pas va ser l’obertura de rases per als diferents serveis: xarxa de sanejament, xarxa de pluvials i xarxa de proveïment d’aigua potable. Una vegada executats tots els serveis, es va procedir al recrescut i anivellament de les tapes d’arquetes i pous de registre existents fins a la cota del nou paviment.

La solera de formigó serveix de base per al paviment de la calçada i voreres. En tractar-se de carrers tan estrets, es va decidir realitzar una pavimentació compatible amb la coexistència de trànsits -vianants i vehicles a motor- deixant les voreres i la calçada al mateix nivell i emprant diferents materials en la pavimentació per a obtindre zones diferenciades.