Tornar

L’Alcora millora la il·luminació en el camp de futbol amb una subvenció de l’IVACE

Dins de les línies d’actuació de millora d’eficiència energètica en edificis municipals promoguda per l’IVACE, l’Ajuntament de l´l’Alcora ha procedit a la substitució de la meitat dels projectors d’halogenurs metàl·lics existents en el camp de futbol (12 projectors d’halogenurs metàl·lics de potència nominal igual a 2.000 W) per projectors led de major eficiència energètica en subministrar el mateix flux lluminós amb una potència menor de 1.200 W.

Atés que en una altra línia d’actuació a través del contracte de manteniment, s’ha procedit a la substitució dels 12 projectors restants, finalment s’ha aconseguit la substitució total del sistema d’il·luminació del camp de futbol per projectors led.

A més, s’ha instal·lat un sistema de gestió del sistema d’il·luminació que permet economitzar l’energia elèctrica consumida en poder generar diverses escenes d’il·luminació:

1.- Encesa al 100% del flux lluminós per a la celebració de partits (209 Lux).

2.- Encesa al 50% del flux lluminós per a la celebració de partits (100 Lux).

3.- Encesa al 10% del flux lluminós per a tasques de manteniment (20 Lux).

D’aquesta manera, es pot regular el nivell d’il·luminació i, per tant, l’energia consumida en funció que s’estiga jugant un partit, un entrenament o el sistema d’il·luminació estiga en manera manteniment.

Aquesta actuació ha rebut una subvenció de l’IVACE de 3.681,65 euros.