Tornar

L’Alcora presenta el seu primer Pla Estratègic de Turisme

En un acte públic, que ha comptat amb la presència de representants municipals i agents socials i econòmics del municipi, s’ha presentat el primer Pla Estratègic de Turisme de l’Alcora. Es tracta d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament amb el propòsit de potenciar els recursos existents i cercar valors afegits que oferisquen noves oportunitats en el municipi.

Per al seu finançament, el Consistori ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Castelló, per la qual cosa cada institució aporta el 50%. El pressupost total ascendeix a 6.900 €.

“Tenim molt clar que l’Alcora és un municipi fonamentalment industrial, no obstant açò, és important apostar també per altres vies que contribuïsquen al seu desenvolupament econòmic, a la generació de llocs de treball i a la recuperació d’importants valors culturals, naturals i patrimonials”, ressalta l’alcalde i responsable de Turisme, Víctor Garcia.

Així es confirma en el document, en el qual es destaca que “el desenvolupament de l’activitat turística permetrà sens dubte dotar d’oportunitats d’ocupació i fins i tot de negoci a un major nombre de persones en el municipi”.

“És fonamental actuar de manera planificada, deixar la improvisació de costat i seguir un full de ruta elaborat per experts en la matèria. És important tenir clar on estem i cap a on volem anar, pensant en el present però també en el futur”, emfatitza Garcia.

El pla, la presentació del qual ha estat a càrrec d’Alberto Galloso, director de l’empresa encarregada de la seua elaboració “Soluciones Turísticas S.L.”, es concep com un full de ruta a emprar “no solament des del públic, sinó també des del sector privat per tal d’orientar les seues estratègies empresarials a fi d’alinear-les totalment amb les tendències del mercat turístic”.

“El treball de coordinació i l’aposta ferma dels diferents actors públics-privats seran determinants per afermar el procés de desenvolupament del turisme com a activitat econòmica per al municipi de l´l’Alcora”, indica Galloso.

Per la seua banda, l’alcalde recorda que per a dur a terme el projecte “s’ha buscat, des del primer moment, la participació i el consens de tots els agents socials i econòmics implicats en aquesta matèria, amb la finalitat d’aconseguir un document integrador i realment beneficiós per a l’Alcora i l’economia local”.

Pla Estratègic de Turisme de l’Alcora

El Pla Estratègic de Turisme de l’Alcora constitueix un punt de partida sobre el qual construir el futur turístic del municipi. S’ha dut a terme en quatre fases: diagnòstic integral de la destinació, en la qual es van realitzar reunions amb representants polítics i agents socials i econòmics del municipi; desenvolupament del Pla de Producte; determinació de públics, mercats i estratègies; i presentació del Pla Estratègic.

El document arreplega les necessitats i les accions concretes a dur a terme per potenciar aquest sector. En l’apartat d’anàlisi i diagnòstic de la destinació l’Alcora, es conclou que “la situació és la pròpia d’un espai en el qual el turisme no ha suposat una estratègia clara i decidida”. No obstant açò “tenint en compte que l’Ajuntament impulsa un nou procés a través d’aquest Pla Estratègic de Turisme, l’escenari presenta una perspectiva esperançadora, ja que, com s’ha pogut constatar, el municipi disposa de recursos d’interès (ceràmica, cultura, festes, tradicions, naturalesa, patrimoni….) amb capacitat d’estructurar productes amb possibilitat d’atraure demanda, si tot açò es realitza de manera professional, coordinada, consensuada i en sintonia amb la iniciativa privada”.

“Al mateix temps que consolidar l’argument principal vinculat a la ceràmica, se cerca generar noves demandes vinculades a productes molt de nínxol relacionats amb esdeveniments culturals, esportius i en la naturalesa”. Així, per al procés de posada en mercat de la destinació l’Alcora, el pla proposa treballar sobre quatre eixos: Pura Ceràmica (patrimoni, esdeveniments, artesania), L’Alcora Espai de Cultura (esdeveniments culturals), Naturalesa Activa (turisme actiu/esdeveniments esportius/recursos/empreses agro) i Història Viva (espais patrimonials).

La ceràmica, valor diferencial

La ceràmica és, sens dubte, l’argument principal de la destinació, el valor que ho fa diferencial enfront d’altres destinacions d’interior de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, el document destaca que “la ceràmica té suficient atractiu per a generar un argument de consum d’alt valor diferencial” però “és imprescindible dotar a aquest argument de productes consumibles per a la demanda turística com a tendes, tallers, cursos de ceràmica, visita a fàbriques, nous recursos interpretats relacionats amb la ceràmica, centre d’artesania, centre de formació ceràmica, esdeveniments associats a la ceràmica, etc.”.

I sobretot, el pla proposa com una de les principals accions la posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda “rehabilitar aquest espai aportarà un gran valor al producte ceràmic de l’Alcora i serà un factor molt important per al desenvolupament turístic del municipi”.

Accions concretes

Per tal de facilitar el procés de posada en funcionament del pla, es proposen, entre unes altres, les següents accions: Pla de posada en valor turístic de la Reial Fàbrica; desenvolupament del projecte de posada en valor del paratge natural de Sant Vicent; disseny d’una marca del municipi amb valor turístic; pla de millora de la posada en valor turístic dels recursos i esdeveniments associats a la ceràmica; posada en marxa de la fira de la ceràmica; pla posada en valor del centre històric “Centre d’Artesania i Ceràmica”; desenvolupament d’un pla de senyalització direccional i interpretativa dels recursos; pla específic de senyalització del recurs dels murals ceràmics; pla de suport específic a esdeveniments culturals i esportius de rellevància turística, etc.

Amb la finalitat de proporcionar una eina de treball pràctica i eficaç per a la gestió del pla, les accions a executar s’exposen sobre la base dels criteris de prioritat i la projecció temporal prevista, incloent accions immediates, a curt i a mitjà termini.