Tornar

L’Alcora se suma al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere

L’Ajuntament de l’Alcora s’ha sumat al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. La corporació municipal al complet ha recolzat l’adhesió a través d’una declaració institucional, presentada en l’últim Ple.

Cal recordar que el passat 18 de setembre es va constituir la primera reunió d’aquesta iniciativa impulsada per la Conselleria d’Igualtat, que s’articula a través de 293 mesures concretes englobades en 5 grans eixos bàsics, sobre els quals s’aniran determinant les accions concretes i tangibles: societat segura i lliure de violència masclista, feminitzar la societat, xarxa de treball per atendre a les víctimes, trencar murs que invisibilitzen la violència de gènere i garantir un pressupost estable per tal de desenvolupar els objectius.

Amb l’adhesió a aquest pacte, l’Ajuntament de l’Alcora reafirma el seu compromís de lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones en tots els seus vessants.

L’Ajuntament de l’Alcora, integrat en la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat

Des del Govern municipal recorden que l’Ajuntament de l’Alcora s’integra en la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat i compta des del passat mes de juny amb una agent d’igualtat mitjançant una subvenció concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Aquest servei es troba a l’edifici de Noves Dependències Municipals.

Es tracta d’una professional especialitzada en la promoció i desenvolupament de les polítiques d’igualtat per al municipi de l’Alcora.

Entre les principals funcions que exerceix, destaquen: informació i assessorament en normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones; prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb la resta de serveis especialitzats de la Generalitat; detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere; participació en els plans de protecció local i coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local; elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipal; disseny i gestió de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.