Tornar

Padró municipal: tramitació d’altes i canvis de domicili

Atenent la demanda ciutadana, l’Ajuntament ha habilitat un tràmit a la seu electrònica (www.lalcora.es) per cursar altes o canvis de domicili al padró municipal.

📞A més, per a casos extraordinaris i urgents, si algú no pot fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment amb cita prèvia.