Tornar

Segona convocatòria ajudes Parèntesi PLA RESISTIR-L’ALCORA (Mòduls). Informació i bases

Ajudes econòmiques dirigides a autònoms que tributen a través del sistema d’estimació objectiva que desenvolupen la seua activitat en sectors que s’han vist afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la covid-19 que s’han vingut adoptant per l’Autoritat Sanitària, que tinguen el domicili fiscal de l’activitat en el municipi de l’Alcora.

Cal estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors detallats en l’Annex II de les bases de la convocatòria.

Termini sol·licitud:

– Fins al 28 de juny de 2021 (inclòs).

Quantia de les ajudes:

Els beneficiaris percebran les següents ajudes econòmiques:

– Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom en el sistema d’estimació objectiva amb un màxim de 10 treballadors.

– Una quantitat fixa de 200€ per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquests autònoms.

Forma de presentació:

– Seu electrònica de l’Ajuntament: https://lalcora.sedelectronica.es/

– Presencialment: registre d’entrada de l’Ajuntament.