ENVASOS LLEUGERS

Són les restes dels envasos de plàstic o metall. Residus com garrafes o ampolles de líquids, llaunes de conserva, brics (de suc, llet, tomata..) tubs de pasta de dents, aerosols (laca, desodorant) . També altres recipients com paper de film, safates d’alumini i de suro blanc, malla de fuita i verdura. No oblidem els taps de plàstic i metall.

Composición envases

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

Els residus d’envasos lleugers estan formats per materials molt diversos. Es transporten a plantes de selecció i separació per les seues característiques. Des d’allí s’envien als recicladors específis de cada material. El procés consisteix en els següents passos:

  1. Primerament, es classifiquen els diferents materials entre aptes o no aptes per al reciclatge: envasos metàl·lics d’acer o d’alumini (com les llaunes de refrescos) i plàstics PRT, PEAD, film i plàstic mescla, com les bosses de pataques.
  2. Els diferents residus se segreguen també segons el seu color per a optimitzar posteriorment l’ús de colorants.
  3. Després, es renten bé els residus, submergint-los en aigua i deixant que les impureses caiguen al fons, centrifugant-los després per a assecar-los per complet.
  4. Mitjançant un procés mecanitzat, es mesclen i s’homogeneïtzen els residus, formant masses de color i textura uniforme.
  5. Finalment, es torna a depurar la massa de plàstic per a eliminar les impureses, donant-li la forma final i fent-la passar per tots els controls de qualitat.

QUINS SÓN ELS RESIDUS D’ENVASOS LLEUGERS?

Botelles de plàstic amb taps i tapes.

Envasos de productes d’higiene i neteja

Envasos de productes d’higiene i neteja

Safates d’alumini

Terrines i tapes de iogurt

Llaunes de refresc o conserves

Paper film o alumini

Aerosols i desodorants

Brics de llet, sucs, sopes…

Safates de suro blanc

Tubs de pasta de dents

Joguines de plàstic

Biberons i xuplons

Utensilis de cuina

Poals de plàstic

Aquest tipus de residus poden ser dipositats en un contenidor especial per a la seua donació (com els de joguines) o al contenidor gris de restes.

MÉS SOBRE EL RECICLATGE D'ENVASOS DE PLÀSTIC

Els valencians dipositaren un 15,8% més d’envasos al contenidor groc respecte a l’any 2018.

Cada envàs reciclat té el seu impacte en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació, ja que reciclant 6 llaunes o brics es contraresta l’emissió de 10 minuts d’un tub d’escampament.

Saps quant de temps tarden a degradar-se?
Una llanda d’alumini: 80 anys.
Una botella de poliestiré: mai.
Una botella de plàstic: 700 anys.

Procura fer ús d’envasos de vidre retornable, com per exemple per a l’aigua, ja que a llarg termini resulta més barat i ens permet acumular menys envasos de plàstic a casa.

Les bosses de plàstic en les que portes el vidre fins al contenidor verd, no les hi tires, ja que han d’anar al contenidor groc.

Procura buidar bé els envasos per a evitar el goteig, les olors i les taques.

RECORDA...

CONSELLS PER A MILLORAR EL RECICLATGE

Recordeu buidar i xafar els envasos lleuger per a què ocupen menys espai.

No dipositeu altres residus de plàstic que no siguen envasos.

Si són de gran tamany els podeu portar a l’ecoparc.

Flecha color