PAPER I CARTRÓ

Són les restes de paper i cartró que no podem reutilitzar com com caixes i bosses de cartó, periòdics, revistes i libres, paper de regal, i altres com: papers, sobres, oueres i tubs de cartó…

Composición papel y cartón

EL PROCÉS DEL RECICLATGE

Els residus del contenidor blau es porten a plantes de recuperació, on es netegen i es classifiquen segons la seua tipologia. Posteriorment, el paper es premsa per a formar blocs. Este és el procés de manera més detallada:

  1. El primer pas és convertir els residus de paper en una pasta compacta, afegint-hi dissolvents perquè les fibres se separen.
  2. Després, es neteja bé la pasta de paper per a eliminar qualsevol impuresa.
  3. A continuació, se centrifuga la barreja per a separar els diferents components segons la seua densitat.
  4. Es renta la barreja de nou per a eliminar les tintes del paper mitjançant un procés que usa bambolles d’aire.
  5. I, per a acabar, es blanqueja la pasta amb peròxid d’hidrogen o hidrosulfit de sodi.

QUINS RESIDUS VAN AL CONTENIDOR DE PAPER-CARTRÓ?

Envasos de menjar fets de cartó

Calcer

Productes congelats

Paper d’embolicar

Paper d’ús diari

Torcaboques, mocadors i paper de cuina usat

Paper o cartó amb restes de menjar

Papers plastificats o encerats

Bolquers i compreses

Brics de llet o sucs

MÉS SOBRE EL RECICLATGE DE PAPER I CARTÓ

Amb el reciclatge de paper i cartó, disminuïm la contaminació en reduir espai en abocadors (70 kg de paper reciclat equivalen a 1 m3).

Les emissions de CO2 d’abocadors (per cada quilo de paper i cartó que recollim per a reciclar, evitem l’emissió en els abocadors de 900 grams de CO2).

Els contenidors de recollida selectiva poden ser usats a qualsevol hora del dia.

El buidatge dels contenidors per a paper i cartó es realitza un mínim de dues vegades a la setmana.

Pots portar grans quantitats de paper a l’Ecoparc de l’Alcora per al seu reciclatge. Límit màxim d’admissió: 100 kg/vehicle.

RECORDA...

CONSELLS PER A MILLORAR EL RECICLATGE

Diposita tot els envasos de cartó que uses xafats per a que ocupen menys espai.

No diposites mai restes de poda, brics, torcaboques bruts o paper d’alumini al contenidor blau.

Els papers mullats o tacats i els cartons bruts, com la caixa d’una pizza, s’han de llançar al contenidor de rebuig.

Flecha color