RESTES ORGÀNIQUES

Són les restes de menjar. Aquesta fracció conté residus biodegradables. Cal no mesclar amb cap altre residu que no siga orgànic per facilitar el seu compostatge.

Composición organico

EL PROCÉS DEL COMPOSTATGE

És important una correcta separació per obtindre un compost de qualitat i aprofitar la separació.
El procediment és el següent:

  1. Una vegada es recullen els residus, es porten a un compostador. Aquest compostador pretén imitar el mateix procés de descomposició que fa la natura, però controlant paràmetres com la temperatura, l’humitat i l’oxigen.
  2. S’ompli la capa de baix del recipient amb material sec i llenyós i amb un poc de fem, que serveix perquè fermente.
  3. Després, es remou i es deixa reposar. Cal airejar-lo de vegades i regar-lo quan està sec.
  4. Uns mesos després (entre 4 i 6), les capes inferiors estaran compostades i tindran un color obscur, una textura solta i una olor agradable.

QUINS RESIDUS SÓN ORGÀNICS

Pells i restes de fruites i verdures

Espines de peix

Ossos

Closques d’ou

Paper de cuina i tovallons usats

Pòsit de café o té

Objectes de ceràmica

Bolquers

Puntes de cigarrets

Tovalloletes humides

Brutícia (pèl, pols…)

MÉS SOBRE EL RECICLATGE DE MATÈRIA ORGÀNICA

El compost és adob creat amb una barreja de residus orgànics fermentats i material mineral. En la natura, qualsevol vegetal o resta orgànica que acaba en el sòl es transforma en compost amb el temps i de manera natural gràcies a l’oxigen.

Més del 40% de les nostres bosses de la brossa inclouen bioresidus que són 100% reciclables i aprofitables.

Estalviar una considerable quantitat de matèries primeres, energia i diners.

Disminuir el volum de residus que cal tractar o eliminar per complet.

Disminuir l’impacte mediambiental i les despeses del tractament de la brossa que generem.

RECORDA...

CONSELLS PER A MILLORAR EL RECICLATGE

Utilitza bosses compostables preferiblement.

Davant del dubte sobre un residus, no el tires a l’orgànic.

Respecta els horaris establerts.

Flecha color