Para-landing-PORTADA

Com abans.

Trau el poal
al brancal.

Com abans.

Un dels camins per assolir aquest objectiu és aprofitar maneres de fer antigues: reutilitzar, reaprofitar, reduir, estalviar el consum i separar abans de tirar allò que ja no ens serveix.

Per això oferim a la ciutadania la possibilitat de participar en aquest repte, canviant els hàbits diaris i amb un nou sistema de recollida de residus.

Ho farem apropant el servei a les famílies i eliminant els contenidors del carrer.

Recollirem el fem en un poal al brancal.

Para-landing-RECICLA

Per què al brancal?

Perquè ens permet fer una gestió més eficient dels residus municipals reduint el seu impacte ambiental:

1

Millora la separació de residus domèstics facilitant la seua eliminació o reciclatge.

2

Ajuda a reduir les xifres de generació de residus per aproximar-nos als objectius europeus.

3

Permet conéixer hàbits i necessitats de la ciutadania possibilitant el pagament per generació.

4

Ens corresponsabilitza amb la complexitat de la gestió dels residus: una obligació local davant un problema global.

Com ho farem?

-La fracció orgànica i la fracció resta es recolliran de manera separada al brancal.
-Horari: de 20 a 23 h d’acord al següent calendari.

Dilluns

Resta

Dimarts

Orgànica

Divendres

Orgànica

Diumenge

Orgànica

Fracció resta

Tots aquells residus que no són: orgànics, envasos lleugers i de vidre, paper-cartró i els que han d'anar a l'Ecoparc com voluminososi perillosos.

Fracció orgànica:

Són les restes de menjar. És fonamental que no es dipositen altres residus.

01

Cada dia establert es recollirà la fracció indicada.
No es recolliran altre tipus de residus.

02

Els residus higiènics i bolquers es poden traure al brancal cada dia que hi hagi recollida i en una bossa separada.

03

S’habilitarà un àrea d’aportació per als casos quenecessiten un servei específic per raons justificades.

04

En el cas d’un ús incorrecte del servei es deixarà una notificació per a la seua informació i no s’arreplegarà.

05

El servei s’adaptarà en dies festius i /o situacions especials.

I els altres residus?

Les fraccions d’ envasos lleugers, paper i cartró i envasos de vidre als contenidors situats al carrer.

Els residus voluminosos es recolliran baix demanda els dimarts i divendres cridant al T. 964 360 002.

L’Ecoparc estarà obert de dimarts a dissabte de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i els diumenges de 9 a 14 h.

Davant d’un dubte...

En l’aplicació WCITY es podrà fer el seguimentdel servei de recollida.

Per resolució de dubtes i altres qüestions es pot contactar amb el servei tècnic de l’Ajuntament a través del T. 674 177 836 en horari de 9 a 14 h o escrivint a lalcoraredueix@alcora.org.