AVALEM JOVES PLUS 2019

 • Contratacions EMCUJU: 3
 • Contratacions EMPUJU: 3

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 62.477,95 €
 • Nombre de contractes: 3
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • • Informàtic: 1 persona
  • Instal·lar, configurar i actualitzar maquinari i programari
  • Realitzar el manteniment dels equips informàtics del servei (maquinari i programari) quant a ordinadors personals i perifèrics associats
  • Manteniment de xarxes i assistència als usuaris de l’ajuntament en el dia a dia
 • Arquitecta: 1 persona
  • Elaborar projectes, informes i propostes relacionats amb la seua professió i competència
  • Donar suport als restants serveis tècnics municipals en la redacció d’informes, projectes i plec de condicions en què pels seus coneixements i competència se li requerisca
 • Advocada: 1 persona
  • Ajuda al departament de Desenvolupament Local, departament de Cultura i Educació en la gestió d’informes, plecs, contractes, gestionar la bossa de treball del departament i la inscripció en cursos de formació per a aturats; a més de totes aquelles tasques involucrades en dret per a aquests departaments

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 67.011,00 €
 • Nombre de contractes: 4
 • Durada del contracte: Des de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servei

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Conserge Biblioteca: 1 persona
  • Atenció a usuaris
  • Suport bàsic a les funcions administratives i/o bibliogràfiques: préstec, ordenació, col·locació d’identificacions de qualsevol tipus, control, etc. de tota mena de fons bibliogràfics (llibres, revistes, documents…), així com execució de quants encàrrecs i encàrrecs se li encomanen per raons del servei
  • Realitzar tasques senzilles de consulta d’arxius, recompte, segellat, classificació, ordenació, etc., que se li encomanen
 • Conserge Poliesportiu: 1 persona
  • Garantir l’obertura i tancament de l’edifici i dependències on presta servei
  • Controlar l’estat de funcionament, condícia, manteniment i neteja de l’edifici on presta serveis
  • Vigilar l’estat del local i el funcionament de les seues instal·lacions, comunicant qualsevol anomalia al responsable administratiu
 • Auxiliar Administrativa arxiu: 1 persona
  • Suport en les tasques administratives desenvolupades dins de l’arxiu de l’Ajuntament de l’Alcora
 • Auxiliar Administrativa cultura/premsa: 1 persona
  • Suport en les tasques administratives desenvolupades dins de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Alcora
  • Suport en les activitats culturals desenvolupades per l’Ajuntament de l’Alcora
  • Suport en la planificació de l’agenda cultural de l’Ajuntament de l’Alcora

Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.

© Copyright - Ayuntamiento de l’Alcora - Privacidad - Aviso legal
Top
Social: