⇒ Estan dirigides a autònoms i microempreses afectats per la crisi de la COVID-19 que exerceixen la seua activitat a l’Alcora.

⇒ L’objectiu principal és atorgar-los liquiditat per contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i l’ocupació i esmorteir la reducció dràstica d’ingressos.

⇒ Les despeses subvencionables són: factures del consum elèctric, aigua, lloguer, IBI, assegurances, despeses de gestoria, així com altres despeses de manteniment de l’activitat.

⇒ El pressupost de la convocatòria ascendeix a 150.000 € i el règim de l’ajuda és el de concurrència competitiva. Com es detalla en les bases, no es fixa un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits establits per al cas, permetent atendre la sol·licitud d’ajuda econòmica de tots els negocis afectats.

⇒ La quantia màxima a percebre per cada beneficiari és de 1.200 euros.

⇒ El termini per a presentar la documentació és del 15 de juny al 30 de setembre. Es podran sol·licitar tant de manera telemàtica, a través de la seu electrònica, com presencialment a l’Ajuntament.

Enllaç a les bases de la convocatòria