AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REHABILITACIÓ I PINTURA DE FAÇANES I COBERTES D’EDIFICIS

» Subvencions destinades a la rehabilitació i pintura de façanes i cobertes de cases i edificis situats en sòl urbà del municipi de l’Alcora que es realitzen des de l’entrada en vigor de la present convocatòria fins al 30 de setembre de 2020.

» La finalitat d’aquestes ajudes és contribuir a la reactivació de l’economia local, així com regenerar i embellir els edificis per a aconseguir la seua conservació òptima.

» L’import destinat a aquesta convocatòria és de 50.000 euros.

» Presentació de sol·licituds: telemàticament, a través del web lalcora.es/seu electrònica, i de manera presencial a l’Ajuntament.

» Termini: del 20 de juliol al 30 de setembre de 2020.

⇒ Enllaç a les bases de la convocatòria

⇒ Enllaç a la sol·licitud de les ajudes (seu electrònica)

⇒ Enllaç a l’autorització fotos (seu electrònica)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REFORMA DEL BANY (SUBSTITUCIÓ DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA)

» Subvencions destinades a la reforma del bany (substitució de banyera per plat de dutxa) en habitatges en sòl urbà de l’Alcora que es duguen a terme des de l’entrada en vigor de la present convocatòria fins al 16 d’octubre de 2020.

» També s’inclouen totes aquelles reformes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques existents en el bany de l’habitatge que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat a través d’aquest.

» Amb aquestes ajudes es pretén contribuir a la reactivació de l’economia local, així com reduir el consum d’aigua en la llar i eliminar barreres arquitectòniques.

» L’import destinat a aquesta convocatòria és de 20.000 euros.

» Presentació de sol·licituds: telemàticament, a través del web municipal/seu electrònica, i de manera presencial a l’Ajuntament.

» Termini: del 3 d’agost al 16 d’octubre de 2020.

⇒ Enllaç a les bases de la convocatòria

⇒ Enllaç a la sol·licitud de les ajudes

⇒ Enllaç a l’autorització fotos


AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REFORMA DE CUINES

» Subvencions destinades a la reforma de cuines en habitatges en sòl urbà de l’Alcora que es realitzen des de l’entrada en vigor de la present convocatòria fins al 16 d’octubre de 2020.

» La finalitat d’aquestes ajudes és contribuir a la reactivació de l’economia local, així com aconseguir una òptima habitabilitat de l’habitatge i, per tant, de la cuina, renovant el mobiliari, actualitzant les instal·lacions, adaptant si fóra necessari tot el cablejat elèctric o les canonades i desguassos, tant per a l’ús de la cuina com per a aprovar les revisions de qualitat necessàries per a donar d’alta qualsevol servei.

» L’import destinat a aquesta convocatòria és de 15.000 euros.

» Presentació de sol·licituds: telemàticament, a través del web municipal/seu electrònica, i de manera presencial a l’Ajuntament.

» Termini: del 3 d’agost al 16 d’octubre de 2020.

⇒ Enllaç a les bases de la convocatòria

⇒ Enllaç a la sol·licitud de les ajudes (seu electrònica)

⇒ Enllaç a l’autorització fotos (seu electrònica)


AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA REFORMA EN HABITATGES PER A MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (CANVI DE FINESTRES I/O INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS)

» Subvencions destinades a la reforma en habitatges per a millorar l’eficiència energètica (canvi de finestres i/o instal·lació de plaques solars) en sòl urbà de l’Alcora que es realitzen des de l’entrada en vigor de la present convocatòria fins al 16 d’octubre de 2020.

» La finalitat d’aquestes ajudes és contribuir a la reactivació de l’economia local, així com millorar l’eficiència energètica i sostenibilitat, objectius promoguts per l’Agenda 2030, i l’estalvi econòmic.

» L’import destinat a aquesta convocatòria és de 18.000 euros.

» Presentació de sol·licituds: telemàticament, a través del web municipal/seu electrònica, i de manera presencial a l’Ajuntament.

» Termini: del 3 d’agost al 16 d’octubre de 2020.

⇒ Enllaç a les bases de la convocatòria

⇒ Enllaç a la sol·licitud de les ajudes (seu electrònica)

⇒ Enllaç a l’autorització fotos (seu electrònica)


 AJUDES ECONÒMIQUES PER A REFORMES D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS I HABITATGES

» Subvencions destinades a les reformes d’accessibilitat en edificis i habitatges en sòl urbà de l’Alcora que es realitzen des de l’entrada en vigor de la present convocatòria fins al 16 d’octubre de 2020.

» Amb aquestes ajudes es pretén contribuir a la reactivació de l’economia local, així com eliminar les barreres arquitectòniques en els edificis i habitatges per a garantir una millora de l’accessibilitat de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda.

» L’import destinat a aquesta convocatòria és de 18.000 euros.

» Presentació de sol·licituds: telemàticament, a través de la web municipal/seu electrònica (lalcora.sedelectronica.es), i de manera presencial a l’Ajuntament.

» Termini: del 7 d’agost al 16 d’octubre de 2020.

⇒ Enllaç a les bases de la convocatòria

⇒ Enllaç a la sol·licitud de les ajudes (seu electrònica)

⇒ Enllaç a l’autorització fotos (seu electrònica)