Tornar

L’Ajuntament convoca ajudes a les iniciatives empresarials

Bases ajudes iniciatives empresarials de l’Ajuntament de l’Alcora

L’Ajuntament de l’Alcora, a través de la regidoria d’Hisenda i Promoció econòmica, ha posat en marxa el procés per a la concessió d’ajudes municipals dirigides a les iniciatives empresarials.

Robert Tena, regidor de l’àrea, ha explicat que l’objectiu de la convocatòria, que compta amb un import de 20.000 euros, és donar suport a la creació d’activitats empresarials en el municipi, mitjançant l’establiment com a treballador autònom o per compte propi, que s’hagen realitzat entre l’1 d’octubre de 2019 i el 31 de desembre de 2022.

D’aquesta manera, “volem afavorir la generació d’ocupació, establint ajudes econòmiques destinades a l’adquisició de béns inventariables que resulten necessaris per a l’inici de l’activitat empresarial”.

Podrà ser subvencionat fins al 30% de la despesa subvencionable, amb el límit màxim de 3.500 euros. Aquestes quanties podran ser incrementades en 100 euros, en cas de ser dones emprenedores, i en 200 euros per a aquelles persones sol·licitants amb minusvalideses reconegudes a partir del 33%.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 7 de febrer. Es podran presentar en l’oficina de Registre de l’Ajuntament, en la seu electrònica (http://lalcora.sedelectronica.es) o bé utilitzant qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.