NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

L’Àrea de NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA de l’Ajuntament de l’Alcora s’encarrega de promoure l’ús oficial i social del valencià en l’àmbit municipal. Amb aquest objectiu, les funcions pròpies d’aquest departament són les següents:

Informació i assessorament, a les Àrees de l’Ajuntament que ho sol·liciten, sobre aspectes lingüístics, resolució de dubtes, suport en el disseny i la normalització de documents administratius, informació sobre bibliografia, recursos informàtics, etc.

Informació i assessorament sobre les diverses opcions existents a l’hora daprendre valencià, de certificar-ne els coneixements i d’homologar certificacions de català/valencià.

En funció de les possibilitats de l’Àrea, es plantejarà una oferta de formació de cursos de valencià en diverses modalitats (presencial, semipresencial i en línia) i amb diferents temporitzacions; amb l’objectiu preferent, d’una banda, de la formació i el reciclatge del personal de la corporació i, d’altra, de l’ensenyament del valencià per a la població en general, bé amb l’objectiu de l’obtenció d’una certificació d’una de les entitats certificadores homologades o bé únicament amb el fi de millorar les competències lingüístiques.

Informació i assessorament sobre les diverses opcions dautoaprenentage existents basades en les necessitats i els objectius de les persones que sol·liciten aquesta orientació.

Promoció de l’ús del valencià en els diversos àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que faça efectiu l’acompliment de la legislació en matèria lingüística.

Assessorament, com a servei públic, sobre assumptes relacionats amb els drets lingüístics; per exemple: la valencianització de noms i cognoms.

Revisió de la documentació administrativa, de les publicacions municipals (en valencià) o dels textos divulgatius de les activitats municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament que sol·liciten aquest servei.

Traducció de la documentació administrativa, de les publicacions municipals o dels textos divulgatius de les activitats municipals de les diferents àrees de l’Ajuntament que sol·liciten aquest servei.

Els estudis de camp es basen en el tractament, i la posterior difusió de dades sobre els usos lingüístics institucionals, el coneixement de valencià de la població, la recuperació del patrimoni lingüístic valencià, etc. En definitiva, constitueixen l’anàlisi de la realitat sociolingüística del municipi i de tota aquella informació que servisca per a analitzar la situació o plantejar noves estratègies operatives que actuen a favor del foment, la divulgació i l’extensió de l’ús del valencià.

Realització d’iniciatives per al foment de l’ús del valencià en diversos àmbits, com ara l’educatiu, la joventut, el comerç, l’esport, l’àmbit associatiu, el lleure, etc., en col·laboració amb les diverses regidories i àrees de l’Ajuntament.

D’aquesta manera, són funcions pròpies d’aquest àmbit les propostes de senyalització escrita al municipi de l’Alcora, l’elaboració i/o distribució de material de promoció, la informació sobre activitats de formació i aprenentatge del valencià, la participació en certàmens i la col·laboració amb altres organismes, com ara la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o la Generalitat Valenciana.

L’Àrea de Normalització Lingüística col·laborarà en la gestió de les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal i ajudarà a la promoció de l’ús del valencià en diferents àmbits.

De la mateixa manera, serà canal d’informació per a la difusió d’ajudes, beques i premis relacionats amb la promoció i l’ús del valencià i col·laborarà en totes aquelles activitats d’aquest àmbit que estiguen dins de les seues competències.

Atenció presencial: dilluns, dimecres i dijous, de 9.00 h a 14.00 h.

Atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

Ajuntament de l’Alcora

C/ Sant Francesc, 5

12110, l’Alcora (Castelló)

Correu electrònic: normalitzacio@alcora.org

Telèfon: 964 360 002

Oferta de cursos en centres públics de l’Alcora:

 • Centre Públic de Formació de Persones Adultes Tirant lo Blanc: nivells: A1/A2, B1, B2 i C1.
  • Cursos presencials de 2 o 3 hores setmanals, de setembre a juny.
  • Més informació: CP d’FPA Tirant lo Blanc
  • Plaça l’Església, 1
  • Web: https://www.epalalcora.com/
  • Telèfon: 964 738 915
  • Correu electrònic: 12004849@edu.gva.es

 • Curs intensiu i en línia de nivell C2.
  • Curs asíncron d’una durada de 3 mesos mitjançant el suport d’una plataforma en línia i la tutorització del tècnic lingüístic de l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de l’Alcora.
  • Més informació: Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de l’Alcora
  • C/ Sant Francesc, 5
  • Telèfon: 964 360 002
  • Correu electrònic: normalitzacio@alcora.org

Diputació de València

Comprensió oral, dictats, consells de redacció, exercicis autocorrectius, dubtes lingüístics, etc.

Universitat Politècnica de València

Recursos per a aprendre valencià amb el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València: exercicis autocorrectius, vídeos explicatius, activitats de comprensió oral, etc.

De mica en mica s’ompli la pica

Web de la professora Aina Monferrer amb, entre d’altres continguts, materials per a la preparació dels nivells C1 i C2 de Valencià de les proves de certificació d’EOI, de JQCV o de CIEACOVA

Entitats certificadores de coneixements de valencià:

Homologació i validació de títols de valencià/català:

Diccionaris:

 • Diccionari normatiu valencià.
  Diccionari monolingüe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Diccionari de la llengua catalana
  Diccionari monolingüe de l’Institut d’Estudis Catalans
 • Diccionari català-valencià-balear
  Diccionari català-valencià-balear d’A. M. Alcover i F. de B. Moll
 • Diccionari de sinònims
  Diccionari de sinònims d’A. Jané
 • Diccionari.cat
  Portal de diccionaris del Grup Enciclopèdia que conté el Gran Diccionari de la llengua, el Diccionari de sinònims Franquesa, el Conjugador català i 8 diccionaris bilingües que relacionen el català amb l’alemany, l’anglès, el castellà, el francès i l’italià, a més del Diccionari der aranés.

Consultes terminològiques:

Traductors:

 • Salt
  Castellà-valencià/valencià-castellà
 • Softcatalà
  Català-diverses llengües/diverses llengües-català
 • Softvalencià
  Valencià-diverses llengües/diverses llengües-valencià

Gramàtiques i manuals:

 • Gramàtic-On
  Consultes en línia en la Gramàtica normativa valenciana i la Gramàtica valenciana bàsica
 • Gramàtica zero
  Gramàtica simplificada de la Universitat de València
 • Gripau
  Manual de consulta de les universitats valencianes

Manuals de llenguatge administratiu:

Consultes lingüístiques:

 • Optimot
  Cercador d’informació lingüística que permet fer consultes de manera integrada en diferents fonts
 • ésAdir
  Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Consultes sobre toponímia:

Altres publicacions:

Àmbit valencià:

Àmbit estatal:

Àmbit europeu: