FAUNA ENGANY

Els anomenats plats d’engany són peces decoratives destinades a produir la sorpresa i la il·lusió òptica, estratègicament col·locats als aparadors o les taules i seguint la moda francesa del trompe l’oeil.

Sobre el plat, es reprodueixen amb gran precisió fruites, hortalisses, altres aliments i animals en tres dimensions, donant una sensació de realisme prodigiós. Hom atribueix a Julián López (un dels millors escultors de la història de la Reial Fàbrica) la creació de bona part dels models dels plats d’engany.

Emparentada en certa manera amb els plats d’engany, està la sèrie de l’anomenada “fauna de l’Alcora”: tot un seguit de petites figures d’animals amb els més diversos usos. Així, trobem soperes, salseres, petjapapers, mancerines, joiers, setrilleres… que adquireixen forma de gos, de granota, de llargandaix, de pollastre i gallina, de cigne, de colom, de moltó, de perdiu, etc. És especialment significatiu el cas de les salseres en forma de perdiu, que gaudiren d’una gran popularitat, elaborant-se fins a principis del segle XX i convertint-se en una de les peces més representatives de la producció de la Reial Fàbrica.