ART EN CERÀMICA

Visita guiada (30 min.)

Col·lecció de Ceràmica Contemporània

Visita guiada a les sales de Ceràmica Contemporània per a observar i analitzar les diferents tècniques decoratives, de modelat i de cocció de la ceràmica actual. Les propietats de l’argila i les seues múltiples combinacions permeten els artistes contemporanis desenvolupar tota la seua expressivitat i creativitat sobre suport ceràmic.

Introducció al taller (25 min.)

Demostració d’un ceramista

A partir d’una peça tornejada en forma de cilindre i en el seu punt just de duresa, una ceramista ens descobreix la infinitat de formes i creacions que podem elaborar.

Davant de nosaltres, aniran apareixent paisatges, pallassos, animals, edificis, textures, calats, etc.

També aprendrem l’ús de diverses eines que ens ajudaran a crear les formes desitjades.

Taller (60 min.)

Treball individual sobre un cilindre en estat de cuir

  • Creativitat: aplics, reserves, pigments, engalbes
  • Hi ha nombroses eines a disposició dels participants per a ajudar-los en la seua tasca, però també poden aportar teles, papers o altres objectes que ajuden a personalitzar les decoracions.

Les peces seran lliurades en el termini de 15 dies.