LA “MALEA”. COSTUR

Dintre del projecte educatiu “La Reial Fàbrica. 300 anys d’innovació, memòria i territori” i coincidint amb les Jornades que organitza la A.C la Fontanella “Tota pedra fa paret” es dissenya una activitat al voltant dels recursos forestals de Costur, en tant i en quant la “malea” va estar un sector econòmic en la localitat i un recurs imprescindible per al funcionament dels forns de ceràmica de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda s. XVIII i per a les consegüents fases d’industrialització de la producció de ceràmica i taulell durant el segle XX.