Tornar

Convocat 1r PREMI L’ALCORA ESPAI CERÀMIC AZULÍBER

Descàrrega de bases: http://turismelalcora.es/cmsupload/catalogo/actividades/azuliber.pdf

Amb l’objectiu de promocionar l’ús de la ceràmica artística en la millora urbanística de determinats indrets del casc urbà de l’Alcora, es convoca el 1r PREMI

L’ALCORA ESPAI CERÀMIC AZULÍBER, organitzat per l’Ajuntament de l’Alcora i patrocinat per AZULÍBER 1, S.L.
L’activitat ceràmica és inherent a la història i el present de l’Alcora. Amb l’antecedent d’un destacat sector terrisser documentat des del segle XVI, la
fundació de la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda, en 1727, suposà una autèntica revolució en el panorama de la ceràmica espanyola,
aportant noves tècniques, estils ornamentals i processos productius, i aconseguint elaborar peces d’extraordinària qualitat que són valorades pels
especialistes com la millor ceràmica europea del segle XVIII.
Aquesta pionera producció de peces de forma es pot considerar l’antecedent directe del puixant sector de paviments i revestiments ceràmics de la
província de Castelló, en el qual l’Alcora ocupa per mèrits propis un destacat lloc.
Des de fa un temps la ceràmica també s’ha convertit, a l’Alcora, en un recurs per la millora dels espais públics, tant en la seua vessant industrial com
artística. Aquests nous usos atorguen valor afegit i personalitat als entorns urbans als quals s’incorpora. Així, gràcies a diverses iniciatives públiques i
privades la nostra ciutat ha estat objecte d’algunes intervencions artístiques als carrers i places, que a més de contribuir a la millora estètica i urbanística
de determinats indrets, s’han convertit en un producte d’interès turístic recollit sota la denominació de Ruta dels Murals Ceràmics.
Tot seguint aquestes encertades iniciatives que han convertit els carrers de l’Alcora en un apèndix a l’aire lliure del nostre Museu de Ceràmica, es convoca
el 1r PREMI L’ALCORA ESPAI CERÀMIC, organitzat per l’Ajuntament de l’Alcora i patrocinat per AZULÍBER 1, S.L., que té com a objectiu la decoració,
mitjançant un projecte ceràmic, de la paret mitgera de la costera de l’Advocat, cantonada amb Verge del Carme.