EL NAIXEMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL

El naixement del sector industrial tauleller

“[…] Nombramos así mismo un Regidor de Quadra de Baldosas en la forma antecedente: todos los quales Regidores de Quadra serán a elección del Director […]”.

(Primeres Ordenances de la Real Fábrica. 1727)

La Reial Fàbrica del Comte d’Aranda va elaborar taulells des de la seua fundació, però va ser una producció escassa, poques vegades seriada i generalment per encàrrec.

Al llarg del segle XIX, la producció de ceràmica plana continua sent minoritària en relació amb la fabricació de pisa i terrissa. No serà fins a 1903 quan Salvador Cotanda funda la primera fàbrica dedicada a la producció de taulells: La Progresiva. A ella en seguiran d’altres que configuraran el que podem considerar com al primer nucli del taulellet de l’Alcora: La Paloma, La Esmeralda, Gaya, Diago, Agustín Nomdedéu Vié, Gómez, i altres que ocuparan les antigues naus de la Reial Fàbrica: Tilesa, El Cacau i BIC. Azulejos Sanchis (1919), que es troba davant de nosaltres, va decorar la façana amb un panell de taulells pintats per José Cotanda Aguilella, a qui està dedicada la plaça en la qual ens trobem.

Aquestes primeres factories conviuen amb les de vaixella i pisa decorativa: Fàbrica de Pisa i Taulells de Cristobal Aicart (1895-1944), Ramos y Cía (1944-1948), Eugenio Macián (1939-1940), LEJUFE (1943-1944), La Cerámica Artística (1942-1947) i, més recentment, La Muy Noble (1976-2008).

El premsat

La Reial Fàbrica ja comptava amb algunes premses per a l’elaboració de peces seriades. En el dibuix, podem veure un enginy de premsa de caragol per a la realització d’una plata amb motlle d’escaiola.

Ja des del segle XIX, comencen a utilitzar-se maquinàries que homogeneïtzen la forma de les rajoles i compacten millor la massa, de manera que es poden elaborar peces més sòlides i més primes.

Després de la Guerra Civil de 1936-39, es generalitzen les premses de fricció elèctrica, accionades per un sol operari, com la que podem admirar en aquesta plaça, datada en 1957.