ELS MOLINS

” En el año 1731 se construyó otro nuevo molino para moler los vernices y colores igual e inmediato al que ya abía, y los dos muelen con ocho muelas”

(Documentació de la Fàbrica. Arxiu Históric Municipal de Castelló)

A més dels 7 molins fariners hidràulics, l’Alcora comptava amb diversos molins dedicats a la molta de matèries primeres per a la fabricació ceràmica: argila, esmalts i colors ceràmics.

Entre ells, podem destacar els enginyosos molins hidràulics situats a la Reial Fàbrica. Coneixem l’existència de 2 molins de 4 moles cada un que s’accionaven a través d’una sénia que prenia l’aigua de la séquia major de la vila i que porta l’aigua de l’embassament de l’Alcora, situat a la rodalia de la pedania de la Foia.

La Reial Fàbrica també va comptar amb 2 molins de sang, segurament per moldre l’argila abans de passar a les basses de decantació.

Estem ara situats a la zona que va ocupar el molí Vernís o molí Nou de Custodio, del qual, a més de les moles que es poden veure, es conserven algunes parts subterrànies sota aquesta plaça.

Els molins de vernís i colors

El vernís que cobreix les peces ceràmiques és una barreja de silici, alúmina i fundents. El silici dels vernissos de la Reial Fàbrica solia provenir de l’arena o del vidre i el fundent, de diferents compostos de plom. Els colors ceràmics s’utilitzaven per a pintar els motius decoratius o per a acolorir el vernís. Era habitual calcinar i moldre els compostos de les mescles per a aconseguir la major homogeneïtzació possible.