Petjapapers

Autor: Reial Fàbrica del Comte d’Aranda (l’Alcora)

Objecte:

Descripció: petjapapers | Pisa | Sèrie Fauna de l’Alcora |1784-1800 | 7 x 18 x 9 cm.
Figura en forma de llangardaix.

Dimensions: 7 x 18 x 9 cm

Cronologia: s.XVIII

Inventari: mca-344