volver

Informació i formulari d’inscripció Escola d’Estiu 2021

? Tindrà lloc del 28 de juny al 6 d’agost, en dos torns de 3 setmanes de duració cadascun.

?? Xiquets/es entre 3 a 12 anys (complits).

? Termini de presentació d’instàncies: del 17 al 22 de juny.

? Empresa: Auca Projectes educatius.
? Les activitats s’organitzaran en grups bambolla amb una ràtio d’1 monitor per cada 10 xiquets, amb els següents grups d’edat: de 3 a 5 anys; de 6 a 8; de 9 a 12.
? Preu: 1 torn: 59 euros; 2 torns: 78 euros.
? El servei es prestarà en l’Alcora, Araia i la Foia.

? Horari: de 9 a 14 hores.

?Horaris extra opcionals: a) de 7.30 a 9.00 h. b) de 14.00 a 15.00 h.

? Les places (250) s’assignaran per ordre d’entrada en el registre tant electrònic com presencial, hauran d’estar correctament reomplits i amb la taxa pagada.
? Els que es queden fora de les 250 places podran sol·licitar el reintegrament de la taxa.
‼️ Recordem que per a poder generar el document d’autoliquidació és molt importat que indiquen les dades que vam indicar ahir: nom del pare o la mare i DNI, adreça, nom del xiquet/a i si s’apunta a un torn o dos torns.
➡️ Finalitzades les inscripcions rebran un correu de l’empresa organitzadora en el qual els informaran de totes les qüestions relatives al servei.

PROCEDIMENT per a la presentació de les instàncies ⬇️

1️⃣ En primer lloc, haureu d’enviar un correu a tributos@alcora.org per a sol·licitar el document d’autoliquidació per al pagament de la taxa en el qual haureu d’indicar la següent informació: nom del pare o la mare i DNI, adreça, nom del xiquet/a i si s’apunta a un torn o dos torns.
2️⃣ En segon lloc, haureu d’anar al banc amb el document d’autoliquidació i pagar la taxa.
3️⃣ En tercer lloc, haureu de presentar el formulari de sol·licitud juntament amb l’autoliquidació en el registre de l’Ajuntament o a través del tràmit electrònic que s’ha habilitat en la seu electrònica https://lalcora.sedelectronica.es/info.