volver

L’Ajuntament de l’Alcora convoca les ajudes per a estudiants d’ensenyaments no obligatoris

La regidora d’Educació, Vanessa Periz, ha detallat que podran beneficiar-se els alumnes que hagen cursat educació infantil, cicles formatius, batxiller, estudis universitaris i màsters, estudis de música de conservatori, estudis per a obtindre el graduat en secundària per a adults i estudis universitaris a l’estranger (Erasmus)

La regidora d’Educació, Vanessa Periz, ha informat de les ajudes per a estudiants d’ensenyaments no obligatoris convocades per l’Ajuntament per al curs 2021/2022. Una iniciativa que té com a objectiu fer costat als estudiants de l’Alcora i a les seues famílies.

Segons ha detallat Periz, la dotació total de la convocatòria és de 20.000 euros i podran beneficiar-se els alumnes empadronats en la localitat que hagen cursat educació infantil, cicles formatius, batxiller, estudis universitaris i màsters, estudis de música de conservatori, estudis per a obtindre el graduat en secundària per a adults o estudis universitaris a l’estranger (Erasmus).

Les subvencions s’atorgaran als qui complisquen els requisits establits en la convocatòria segons l’ordre de prelació que es fixe entre les sol·licituds presentades. El criteri de valoració establit per a fixar l’ordre de prelació és la renda per càpita de la unitat familiar.

La regidora ha explicat, així mateix, que aquestes ajudes són compatibles amb la percepció d’altres ajudes públiques o privades destinades als estudis objecte de subvenció, sempre que l’import acumulat per les mateixes no supere el cost dels estudis subvencionats. En el cas de les ajudes als Erasmus, aquestes seran complementàries amb la percepció d’altres ajudes públiques o privades destinades a aquest efecte.

Es consideren despeses subvencionables: taxa de matrícula, mensualitats de les escoles d’educació infantil, transport, allotjament, material fungible relacionat amb els estudis i llibres.

Periz ha recordat que les persones interessades poden presentar la sol·licitud, presencialment (en les oficines de registre de l’ajuntament) o telemàticament (a través de la seu electrònica) fins al 8 d’agost. Les bases es poden consultar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.