volver

El Ayuntamiento de l'Alcora acometerá la renovación urbana de la calle Viver

La renovació urbana del carrer Viver és una de les actuacions englobades dins de ‘L’Alcora avança’, un pla que ascendeix a 500.000 € i que l’Ajuntament té previst executar en aquest any 2020.

Amb una inversió de 66.700 €, a més de dotar-ho d’una nova pavimentació, es durà a terme l’ampliació i remodelació de les escales situades en el vial, la renovació de la xarxa de proveïment, la modificació puntual de la xarxa de sanejament i la implantació d’una nova xarxa de pluvials.

Les obres s’iniciaran amb la demolició de tota la zona d’actuació, del paviment de la calçada, en primer lloc, i, en segon lloc, de les voreres i les vorades, d’aquesta manera es pretén no interrompre el pas als residents de la zona d’actuació. A continuació, es procedirà a l’obertura de caixa per al paviment. El següent pas serà l’obertura de rases per als diferents serveis.

Pel que respecta a la xarxa de pluvials, s’aprofitarà aquesta actuació per a solucionar el problema que suposa l’eixida d’aigua durant els episodis de pluges, des del mur del col·legi La Salle, que provocava la inundació de la zona d’abocament i que ara es canalitzarà al col·lector de pluvials projectat al carrer Viver.