volver

L’Ajuntament trau a licitació un nou projecte per a millorar el polígon industrial

El regidor de Promoció Econòmica, Robert Tena, ha informat que ja ha eixit a licitació el contracte per a l’execució d’un nou projecte de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon industrial Foies Ferraes de l’Alcora.

Es tracta d’una actuació amb un pressupost base de licitació de 450.000 euros per a la qual l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les obres projectades consisteixen en la construcció d’una xarxa de pluvials de més de 1.500 metres de longitud per dins de la urbanització Foies Ferraes, amb col·lector de polietilé d’alta densitat, i instal·lació de serveis complementaris als existents per tal de dotar a l’àrea industrial d’un nivell de desenvolupament superior i millorar la competitivitat de les empreses.

Tena ha destacat que “és necessari seguir invertint en la millora i modernització dels nostres polígons per tal d’afavorir el manteniment i el creixement de la indústria, sector clau per al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a l’Alcora”.

L’objectiu principal és millorar el sistema de recollida d’aigües pluvials i resoldre, d’aquesta manera, els problemes d’inundacions i problemes de trànsit que es generen en la zona industrial en els episodis de pluges abundants.

Com explica el regidor, a més de recollir l’aigua de pluja de les indústries adjacents al vial, que travessa el polígon quasi íntegrament, l’actuació permetria dotar de connexió i eixida a la xarxa de pluvials executada al polígon industrial La Torreta amb la subvenció de l’Ivace de 2019.

Així mateix, el projecte persegueix altres objectius, com ara millorar l’eficiència energètica mitjançant la instal·lació d’enllumenat amb tecnologia led en part del polígon, dotar de canalitzacions per a la implantació de fibra òptica i instal·lacions de distribució elèctrica, i millorar el paviment d’aglomerat asfàltic de la calçada, procedint a la reparació de zones amb ferm inadequat.

També contempla la instal·lació d’una derivació de la xarxa d’aigua potable existent en l’antiga carretera Castelló per tal de poder anellar en el futur la xarxa d’aigua potable amb la canonada existent al vial Disseminat Foies i millorar així les prestacions de pressió, cabal i fiabilitat davant fugues i avaries, la implantació d’un sistema de CCTV per al control del trànsit i incidències, la dotació de senyalització vertical i horitzontal en els vials, la col·locació de senyalística per a identificar el polígon industrial, i la millora del sistema de protecció contra incendis.