volver

Alcora contará con un servicio especializado de asesoramiento a mujeres subvencionado por Conselleria

L’Ajuntament de l’Alcora contractarà a un o una agent d’igualtat mitjançant una subvenció de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana que ascendeix a 25.000 €.

D’aquesta manera, com explica el regidor de Serveis Socials, Agustín Chiva, “s’oferirà un servei d’assessorament especialitzat a dones i promoció i integració del principi d’igualtat a les polítiques municipals”.

El de l’Alcora és un dels 13 ajuntaments de la província beneficiaris d’aquesta subvenció. Chiva manifesta que “a través d’aquest servei es prestarà també assessorament a altres municipis de la comarca, als quals atén l’equip de Serveis Socials de l’Alcora”.

El responsable de Serveis Socials destaca la “gran importància” d’aquesta iniciativa, ja que “reforçarà l’atenció en temes tan rellevants com són la prevenció i detecció de la violència de gènere, l’assessorament en matèria laboral i la realització de plans municipals d’igualtat i programes de sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, entre uns altres”.

Concretament, l’agent d’Igualtat exercirà les següents funcions: informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre homes i dones; prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat; detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de

gènere; participació en els plans de protecció local i coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local; informar i assessorar a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial i/o autònoma; elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals; dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere; dissenyar accions per fomentar l’associacionisme de dones i assessorar per a la constitució de les mateixes; informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells plans que es presenten per a ser visats.

La subvenció permetrà la contractació d’una jornada de 35 hores setmanals, des de l’1 d’abril fins al 31 de desembre de 2017.