volver

Alcora fomenta el uso de energías renovables con la instalación de placas solares en edificios municipales

Alcora ha instalado placas fotovoltaicas para autoconsumo en varios edificios municipales -ayuntamiento, museo y pabellón polifuncional- con ...

Concretament, a l’ajuntament s’ha dut a terme una instal·lació solar fotovoltaica de 20,10 kWp. amb 60 captadors solars de 335Wp, al pavelló polifuncional de 10,05 kWp amb 30 captadors solars de 335Wp, i al museu de 5,025 kWp amb 15 captadors solars de 335 Wp.

L’alcalde de la localitat, Samuel Falomir, ha explicat que aquesta mesura s’inscriu dins de les actuacions empreses pel consistori per tal d’estalviar en despesa energètica, reduint l’energia consumida, i fomentar l’ús d’energies renovables.

Des del punt de vista mediambiental “la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta d’edificis municipals resulta una solució òptima, atés que es redueixen emissions de gasos contaminants a l’atmosfera i es redueixen les despeses econòmiques municipals per la compra d’energia elèctrica”.

Falomir ha precisat que, amb aquesta actuació, s’estima una producció solar anual de 49.500 kWh.

Les instal·lacions estan formades per quatre inversors trifàsics, mòduls solars fotovoltaics, regulador de control del sistema de generació elèctric i sistema de monitoratge per a visualitzar el consum i la producció fotovoltaica en temps real.

El criteri de disseny de les instal·lacions ha sigut que la potència nominal de cada instal·lació fotovoltaica siga inferior o igual al consum que disposa cada edifici en l’horari de producció solar, de manera que es puga aprofitar el màxim percentatge de producció.

El projecte, que ascendeix a 37.640,50 €, s’ha finançat a través del superàvit pressupostari.

En la seua aposta per l’estalvi energètic, l’Ajuntament de l’Alora ja va anunciar la setmana passada la renovació i millora de l’enllumenat públic en diferents zones de la població. Un projecte que contempla la substitució de les actuals lluminàries per altres de tipus LED, de menor consum i més ecològiques.