volver

L’Alcora inicia un nou projecte per a millorar el polígon industrial Foies Ferraes

L’Ajuntament de l’Alcora ha posat en marxa un nou projecte per tal de continuar millorant el polígon industrial Foies Ferraes.

Es tracta d’una actuació que ascendeix a 450.000 euros per a la qual el consistori ha aconseguit una subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les obres projectades consisteixen en la construcció d’una xarxa de pluvials de més de 1.500 metres de longitud per dins de la urbanització Foies Ferraes, amb col·lector de polietilé d’alta densitat, i instal·lació de serveis complementaris als existents per tal de dotar a l’àrea industrial d’un nivell de desenvolupament superior i millorar la competitivitat de les empreses.

En la seua visita als treballs, l’alcalde, Samuel Falomir, i el regidor de Promoció Econòmica, Robert Tena, ha destacat que “és necessari seguir invertint en la millora i modernització dels nostres polígons per tal d’afavorir el manteniment i el creixement de la indústria, sector clau per al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a l’Alcora”.

El objetivo principal es mejorar el sistema de recogida de aguas pluviales y resolver, de este modo, los problemas de inundaciones y problemas de tráfico que se generan en la zona industrial en los episodios de lluvias abundantes.

Com expliquen, a més de recollir l’aigua de pluja de les indústries adjacents al vial, que travessa el polígon quasi íntegrament, l’actuació permetria dotar de connexió i eixida a la xarxa de pluvials executada al polígon industrial La Torreta amb la subvenció de l’Ivace de 2019.

Asimismo, el proyecto persigue otros objetivos, tales como mejorar la eficiencia energética mediante la instalación de alumbrado con tecnología led en parte del polígono, dotar de canalizaciones para la implantación de fibra óptica e instalaciones de distribución eléctrica, y mejorar el pavimento de aglomerado asfáltico de la calzada, procediendo a la reparación de zonas con firme inadecuado.

También contempla la instalación de una derivación de la red de agua potable existente en la antigua carretera Castellón para poder anillar en el futuro la red de agua potable con la tubería existente en el vial Diseminado Foies y mejorar así las prestaciones de presión, caudal y fiabilidad ante fugas y averías, la implantación de un sistema de CCTV para el control del tráfico e incidencias, la dotación de señalización vertical y horizontal en los viales, la colocación de señalética para identificar el polígono industrial, y la mejora del sistema de protección contra incendios.