volver

Servicio de asesoramiento a empresas y emprendedores

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de Castelló (Pacte Ceràmic) ofereix servei d’assessorament a empreses i emprenedors i servei de transmissió d’empreses per als municipis que pertanyen al Consorci.

Servicio de asesoramiento a empresas y emprendedores

Si vols emprendre un nou negoci, et poden assessorar per a donar-li forma a la teua idea. Podeu contactar amb el telèfon 664324580 o enviar un mail a creacionempresas@pacteceramic.es

El Consorci compta amb Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), amb els quals es compromet a encarregar-se de facilitar la creació de noves empreses gràcies a la informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i reforç al finançament que s’ofereix en aquests punts.

A més a més, aquests punts utilitzaran el sistema de tramitació telemàtica CIRCE, la seu electrònica del qual SE situarà en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que posa a disposició del PAE suport tècnic per a la posada en marxa de sistemes informàtics, serveis d’assistència tècnica i suport en xarxa per a l’atenció de consultes i resolució de problemes que sorgisquen i eines de gestió empresarial elaborades per la Plataforma PIME.