volver

Firman la escritura de la tercera parcela de la Real Fábrica, completando la compra

Després de la compra a l’octubre d’una primera parcel·la de 440 m², i una segona de 3.548 m² el passat mes d’abril, l’Ajuntament ha signat avui l’escriptura de la tercera parcel·la, amb la qual es completa la compra de l’emblemàtica fàbrica, pionera en el desenvolupament del sector tauleller de la província de Castelló, i un dels pocs exemples d’arquitectura industrial de segle XVIII al País Valencià.

Aquesta tercera parcel·la, l’adquisició de la qual s’ha realitzat a través de permuta de terrenys, està situada a l’Avinguda Castelló número 6 i ocupa una superfície de 4.957 m². Juntament amb els dos altres immobles es correspon en gran mesura amb la planta que ocupava la fàbrica cap a 1750, segons diferents estudis.

Atenent a la documentació escrita i gràfica, els elements a destacar d’aquest immoble són: les naus fundacionals, que en planta dibuixen una L. Aquest tram, un dels més interessants de la fàbrica, es conserva en tota la seua alçada, fins la teulada, tot i que amb alguns desperfectes i parts amagades sota intervencions més modernes; la planta soterrani, situada en la nau paral·lela a la sèquia; i elements de la façana Est, fins la cantonada Sudest.