volver

Ultiman el primer Plan de Juventud de Alcora

L’Ajuntament es troba immers en l’elaboració del Pla de Joventut de l’Alcora. Es tracta d’una iniciativa pionera en el municipi que dotarà al consistori d’instruments per al desenvolupament de polítiques i accions de joventut i adolescència a través del Casal Jove.

“El nostre objectiu és donar resposta a les necessitats i demandes actuals dels joves”, ha indicat el regidor de Joventut, Manu Rubio, qui ha assumit la finalització d’aquest pla, iniciat per l’anterior edil de l’àrea, Robert Tena.

“Totes les accions estan dirigides a empoderar a la joventut, fent que siguen ells i elles protagonistes de la seua posada en marxa i siguen agents transformadors indispensables en la vida comunitària per a crear societats més justes i inclusives”, han explicat.

D’aquesta manera, les accions i programes que es realitzen en el Pla Jove s’adaptaran a les seues característiques i demandes, atesa la diversitat de la població juvenil, a més de recollir accions que permeten el desenvolupament de l’individu a través de principis de coeducació bàsics, com són el reconeixement de la diversitat, establir relacions des del respecte, el reconeixement entre si mateixos i fomentar que siguen part d’una ciutadania crítica i participativa.

Fases de treball

El pla s’està desenvolupant en quatre fases de treball.

En la primera es va dur a terme una anàlisi de la realitat de la joventut, mitjançant la investigació, cerca, recopilació de dades i sistematització de resultats en matèria d’ocupació, emancipació, formació, educació en la igualtat i característiques de la població del municipi.

A continuació, en una segona fase, es va procedir al compendi de dades. Per a això, es van realitzar entrevistes en els centres educatius i a tècnics i personal rellevant en matèria de joventut en el municipi per tal de recopilar informació respecte a necessitats i demandes de la joventut de l’Alcora.

La tercera fase ha consistit en la redacció del pla, delimitant les línies d’actuació, objectius, camps d’actuació i programes a desenvolupar en cadascun d’ells i la metodologia a aplicar, canlendarització del pla i del seguiment a realitzar, concreció d’indicadors i eines per a la metodologia evaluativa.

La presentació dels resultats, que serà l’última i quarta fase, es durà a terme enguany.