Servicios sociales e igualdad

Serveis Socials Generals

L’atenció primària es configura com el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i es caracteritza pels següents trets i elements:

 • És el primer referent en informació, assessorament, prevenció, diagnòstic i intervenció.
 • Té caràcter universal.
 • Desenvolupa funcions i disposa de prestacions i serveis estructurats segons el seu caràcter bàsic o específic.
 • Té un enfocament comunitari.
 • Està orientada a la prevenció i intervenció en persones, famílies o unitats de convivència, grups i comunitats.

Programes de Serveis Socials

 • Informació i Orientació. Té per objecte prestar informació, orientació i assessorament sobre els drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.
 • Emergència Social. La finalitat és atendre les necessitats més bàsiques d’aquells ciutadans que no les poden satisfer per si mateixos.
 • Cooperació Social. Amb l’objectiu de potenciar la vida en la comunitat, propiciant la participació en les tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
 • Convivència. Té per objecte afavorir la integració comunitària i proporcionar la convivència de les persones per mitjans normalitzats, així com potenciar la creació de recursos necessaris.
 • Intervenció. Per a potenciar el desenvolupament de la intervenció social amb persones o grups d’alt risc que necessiten d’un suport per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (EEIIA)

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i Adolescència (EEIIA) és un servei situat en els Serveis Socials que té per objecte la intervenció especialitzada de caràcter integral en nuclis familiars que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, existisquen o no menors en situació de risc o desemparament, sent un servei especialitzat i de suport als Serveis Socials Generals.

Realitza la seua intervenció a través d’orientació familiar, mediació i teràpia familiar, i altres activitats de caràcter educatiu i socialitzador de suport a la intervenció integral. L’EEIIA és atés per una psicòloga, terapeuta familiar.

A qui es dirigeix?

Es dirigeix a famílies amb fills menors residents en el municipi de l’Alcora, amb les característiques següents:

 • Suport a famílies monoparentals.
 • Suport a famílies en el si de les quals es produïsca violència.
 • Intervenció en família en el si de la qual existisquen menors en situació de risc i menors en situació de guarda o tutela administrativa.
 • Famílies adoptives o amb menors en acolliment preadoptiu.
 • Famílies que no s’enquadren en apartats anteriors: famílies que necessiten suport professional davant les dificultats que qualsevol família pot presentar en la seua evolució. (ex. famílies amb problemes de convivència; amb crisis de cicle vital, com succeeix en adolescència; amb problemàtiques davant l’arribada d’un fill, d’una malaltia, una separació, una defunció, etc.)

Vies d’accés a l’EEIIA

Per a poder assistir a l’EEIIA, és necessària una valoració prèvia per part de l’Equip Base de Serveis Socials, que realitzarà la derivació.

Agent d’igualtat

És un servei que té com a objectiu integrar les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere, a través del desenvolupament i implementació d’accions, la detecció de necessitats i l’execució de programes de prevenció i sensibilització en la matèria.

Funcions del servei:

 • Informació i assessorament per a qualsevol mena d’activitat o acció relacionada amb matèries d’igualtat de gènere (normativa, formacions, activitats,…).
 • Informació i assessorament per a qualsevol mena d’activitat o acció relacionada amb matèries sobre violència de gènere (actuacions de prevenció, activitats, formacions,…).
 • Atenció personalitzada a dones víctimes de violència de gènere sobre recursos i serveis.
 • Atenció personalitzada a dones en relació a recursos, serveis de formació, orientació sociolaboral i itineraris professionals.
 • Informació i assessorament a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial, autònoma i comercial.
 • Informació i assessorament a dones sobre associacionisme i la seua constitució.
 • Informació i assessorament a empreses i entitats en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat dins de la seua organització laboral, així com l’obtenció del segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”.

A qui va dirigit?

El servei d’atenció al públic va dirigit a la població en general del municipi de l’Alcora, especialment a dones, associacions i empreses.

Carretera Ribesalbes, 4

12110 - Alcora

Telèfon: 964 367 054

Correu electrònic: serviciossociales@alcora.org