LA CORPORACIÓN

Samuel Falomir Sancho

Alcalde i regidor de medi ambient i Joventut

Samuel Falomir Sancho

Ana Huguet Ros

Primera tienta d'alcalde, regidora de Cultura, Patrimoni, Turisme, Hostaleria, Esports i Normalització Lingüística

Ana Huguet Ros

Vanessa Périz Edo

Segona tinenta d'alcalde, regidora d'Educació, Festes, Biblioteca i Personal.

Vanessa Periz Edo

Robert Tena Bachero

Tercer tinent d'alcalde, portaveu del govern, regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica, Projectes Europeus, Transparència i Noves Tecnologies.

Robert Tena Bachero

Ricardo Porcar Juan

Quart tinent d'alcalde, regidor de Naturalesa, Transport, Pedanies, Camins i Memòria Històrica.

Ricardo Porcar Juan

María Ángeles Ibáñez García

Cinquena tinenta d'alcalde, regidora de Comerç, Mercat del Dimecres i Participació Ciutadana.

Mª Ángeles Ibáñez García

Teodoro Julián Tena Guillamón

Regidor d'Urbanisme, Obres, Brigada Municipal i Cementeri.

Julián Tena Guillamón

María Vicenta Pons Sanz

Regidora de Polítiques Inclusives, Igualtat, LGTBI, Tercera Edat, Protecció i Benestar Animal, Sanitat i Policia.

Tica Pons Sanz

Antonia Collado Corro

Regidora de Parcs i Jardins i Serveis.

Miguel García Pallarés

regidor

Vicente Mateo vencidas

regidor

Roberto Aicart Pallarés

regidor

Patricia Gil Montoliu

concejala

María Teresa Bordonau Gascó

concejala

Agustín Chiva Aparici

regidor

Agustín Chiva Aparici

Noelia Muñoz Ribes

concejala

Noelia Muñoz Ribes

Santiago Saiz Prades

regidor

Santiago Saiz Prades