Actividades especiales para infantil

Les activitats del Museu de Ceràmica de l’Alcora per al cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) tenen com a principals objectius:

  • Introduir l’alumnat en el món de la ceràmica
  • Familiaritzar-los amb els materials ceràmics en les diferents fases: fang, assecat i ceràmica (després de la cocció)

Durant aquest procés, podran experimentar amb l’argila, material molt adient perquè permet mantenir la seua atenció durant llargs períodes de temps, desenvolupant diferents capacitats sensorials i habilitats motores, així com potenciar la seua creativitat i expressivitat plàstica.

La canalla obtindrà dos objectes que els seran lliurats una setmana després de la cocció (aprenent a esperar); al Museu de Ceràmica els denominem “objectes-record” per la seua utilitat per a mantenir en la memòria el seu pas pel Museu i les experiències i coneixements apresos.

Un d’aquests objectes és útil (regal del Dia de la Mare, bol, peça decorativa, màscara, adorn nadalenc, figureta de Betlem); l’altre és fruit de la seua creativitat.

La visita es planteja com un joc per a descobrir diferents objectes fabricats amb ceràmica, amb la intenció que descobrisquen què és la ceràmica i quines són les seues propietats, quins “ingredients“ componen la pasta i com aconseguim endurir-la amb l’assecat i transformar-la amb el foc. Amb el pas d’un estat a un altre i els diferents comportaments i característiques del material ceràmic, insistim en els adjectius que apliquem al material (dura, fràgil, plàstica, freda, humida, etc.).

La visita se centra en un recorregut pel Museu: vitrines, teulades, ordinadors, sòls, parets, banys, exposicions, etc. Durant el recorregut, se’ls incita a reflexionar, a opinar, a comentar amb el grup i, en definitiva, a aprendre a través del diàleg i l’observació, mitjançant preguntes com les següents:

  • Us ensenye algunes ceràmiques?
  • Teniu coses de ceràmica a casa?
  • Quines coses coneixeu que estiguen fetes de ceràmica?
  • Busquem coses de ceràmica?
  • Per a què serveixen?

Quan finalitza el recorregut, es realitza un descans de 30 minuts abans de començar amb el taller de modelatge. En funció de la utilitat de la peça que han de realitzar (regal del Dia de la Mare, animals, màscares, objecte nadalenc…), el taller se subdivideix en 2 fases:

  • Fase de modelatge de la peça concreta
  • Fase de modelatge lliure i/o amb motlles de figures diverses

Primera fase

La xicalla tan menuda té moltes dificultats per a modelar objectes recognoscibles. Per això, la primera fase de l’activitat se centra en tècniques de modelatge que els són familiars, com el modelat amb motlles de la plastilina, amb una única variació respecte al treball que ja saben fer: es tracta de fang i el motlle serà una mica més gran i d’escaiola.

Una altra premissa d’aquesta primera part és que siga ràpida, ja que als petits els encanta modelar, expressant a cada moment les vivències que estan experimentant (estímuls visuals i sensorials, comentaris dels companys, etc.). Per això, quan acaben la peça, cal felicitar-los perquè confien en ells mateixos i apartar-los les peces.

Segona fase

La segona fase és la d’expressió lliure o fase creativa.
Desprès de retirar-los la seua primera creació, se’ls aporta fang una altra vegada, motlles de petites figures, de cares, de peixos, elements amb els quals crear textura, pals de modelar per a foradar, estrènyer, etc. i se’ls deixa llibertat total de creació, insistint que poden sol·licitar el material que necessiten.

Segons les seues pròpies paraules fan: pizzes, cases, muntanyes, serps, helicòpters, avions, cors, gossos, cocodrils, gerres i plats.