Introducción a la cerámica

Activitat dirigida especialment als més petits o aquells grups que tenen el seu primer contacte amb la ceràmica. Descobrirem qué és la ceràmica i les seues propietats, quins ingredients composen la pasta i com aconseguim endurir-la amb l’assecat i transformar-la amb el foc.

El pas d’un estat a un altre i els diferents comportaments i característiques del material ceràmic, insistint en els nous adjectius que apliquem al material.

Introducció al taller (30 min)

On és la ceràmica?

Recorregut pel museu: vitrines, ordinadors, sòls, parets, banys, etc.

Taller (90 min)

Els ingredients de la pasta ceràmica: manipulació de l’argila, de l’aigua i preparació de fang.

Característiques de la pasta ceràmica humida: comprovar individualment les propietats de la pasta, aprendre el concepte de plasticitat.

Característiques de la ceràmica: Comprovar les noves propietats físiques de la ceràmica després de la cocció: duresa i fragilitat.

Modelat d’una peça ceràmica amb tècnica lliure i/o motlles

Les peces es lliuraran en el termini de 15 dies.