Pavimento con personajes de la comedia del arte

Prement l’opció “imatge”, apareix una imatge xicoteta de l’original per a guiar-se.

Prement el fantasma, apareix de fons la imatge en transparència per a fer el trencacaps damunt.