Vivencias

El projecte “Vivències Reial Fàbrica” és un projecte ideat per a l’etapa educativa de l’Educació Secundària i que implica el desenvolupament en múltiples àrees o matèries escolars. Un projecte per a recollir el patrimoni no visible —és a dir, immaterial— que no és cap altre que els testimonis vitals, les experiències, la memória obrera; en definitiva, les vivències de la població local i comarcal vinculades a la producció ceràmica industrial.

La idea se desarrollar un proyecto basado en fuentes orales (entrevistas) y que se concretaría en tres puntos:

En primer lloc, l’aprofitament dels recursos de l’entorn que, en aquest cas, representen les experiències laborals i vitals, els testimonis de treballadores i treballadors de la indústria ceràmica local. En segon lloc, l’autogestió del procés de creació per part de l’alumnat. I, finalment, la creació d’un producte final al servei de la comunitat.

Este producto final consiste en: videos de las entrevistas, publicación de las transcripciones de las entrevistas y un video-resumen final con los fragmentos más destacados de todas las entrevistas realizadas por el alumnado.

A continuación encontraréis un libro digital interactivo con las transcripciones y las grabaciones de las entrevistas.

Descargar PDF Vivencias 2018-2023