Proyectos con los centros

Es tracta d’activar diversos grups d’alumnes i els seus professors (tot el centre, un cicle…) per a la creació d’obres conjuntes de grans dimensions destinades a algun espai del centre educatiu. El format que millor s’adapta a aquests projectes cooperatius és el mural, però també poden realitzar obres escultòriques o d’una altra índole.

El Museu aporta seves instal·lacions i el personal qualificat per coordinar l’actuació dels grups sobre un projecte ceràmic relacionat amb qualsevol tema transversal desenvolupat al centre, o be utilitzant elements representatius del mateix.

Objectius específics.

 • Potenciar el treball en grup: interdependència positiva, diàleg entre companys, presa de decisions en comú, crítica, avaluació, etc.
 • Realitzar una obra artística conjunta, col·laborant en la millora estètica del centre educatiu on estudien.
 • Fomentar la convivència a través del treball de tots els nens de l’aula al marge del seu origen, sexe, aptituds, etc.
 • Millorar l’autoestima dels petits, que veuen el seu treball convertit en una gran obra d’art pública.

Metodologia.

La base metodològica d’aquests projectes és l’aprenentatge cooperatiu.

A través d’aquest mètode aconseguim reforçar i ampliar els coneixements dels nens en àrees tan diferents com les matemàtiques, les belles arts, coneixement del medi, llengua, etc., mitjançant la incorporació de tècniques, conceptes i processos desconeguts per a la majoria d’ells, però de fàcil assimilació: vocabulari bàsic, propietats de l’argila, transformacions durant la cocció, mesures, disseny, motlles, decoració, etc.

Per a la realització d’un projecte d’aquesta magnitud cal, a més, la implicació de tots els participants, i per a això s’ha d’estimular la seva actitud i desenvolupar les capacitats individuals de cada membre del grup, creant una interdependència positiva, ja que si un fragment de l’obra no està bé, l’obra en el seu conjunt se’n ressent. Són els mateixos alumnes els que resolen els petits conflictes que solen aparèixer en l’execució del treball, generats quasi sempre per descuits d’algun dels participants que la resta del grup s’encarrega de corregir.

En tot moment els nens es responsabilitzen en primera persona de la seva feina mitjançant la presa de decisions. El paper de professors i monitors, imprescindible però discret, queda relegat a un segon pla: aconsellar, ajudar a superar les dificultats, animar, organitzar, reconèixer l’esforç, etc. Però un cop marcades les pautes del treball, els alumnes saben en quina fase del treball es troben i, amb les instruccions elementals, són capaços de desenvolupar pel seu compte les tasques encomanades, utilitzant els materials i les eines adequats en cada moment: modelar, omplir els motlles, aplicar textures, color, retocs, etc. Com a part de l’aprenentatge del treball col·lectiu, un cop finalitzada la part creativa, els alumnes s’encarreguen també de reciclar el fang, recollir eines, traslladar les peces a l’assecador, ajudar a carregar el forn, etc. Aprendre (o posar en pràctica) uns hàbits molt saludables que també són aplicables a altres àmbits de la vida quotidiana: ordenar la taula, recollir els plats desprès de menjar…

Temporització.

 1. Gènesi. Treball previ del centre escolar: elecció del projecte mitjançant debat d’idees, com a part d’un eix transversal, etc. Generalment és el claustre de professors qui pren la decisió.
 2. Materialització del projecte en coordinació entre el centre i el Museu.
  • Elecció de la ubicació on ha de ser instal·lada l’obra.
  • Adaptació de l’obra a l’espai: disseny del format, divisió de les peces, etc.
  • Selecció de materials: preparació de plantilles, eines, fang xamotat, motlles de fusta, esmalts, etc.
  • Distribució de les tasques a cada grup d’edat: omplir motlles, fabricació de làmines, reciclatge del fang, elaboració dels motius en relleu, aplicació de textures, addició a la planxa base, divisió en peces, decoració amb esmalts, etc.
 3. Visita al Museu.
  • Visita comentada: els murals, la ceràmica, tècniques, materials, etc.
  • Explicació de les fases de modelatge de les figures (làmines, motlles…).
  • El Taller. Contacte previ amb les matèries primeres i les eines.
  • Elaboració de les peces que composaran l’obra col·lectiva.
  • Treball intern del Museu: assecat, retocs, cocció.
  • Segona visita al museu (opcional): decoració amb esmalts en els casos en què el mural ho requereixe.
  • Segona cocció (si cal).
  • Lliurament del mural al centre escolar. Muntatge en el lloc escollit (recomanable: inauguració en acte públic, que serveix de reconeixement social a l’obra dels petits artistes).