Bebedora de aves

Autor: alfarería del de los Hermanos Nomdedéu (Alcora)

objeto:

Descripció: Peça de grans dimensions dintre de la sèrie de bevedores. La única diferència amb les bevedores de dipòsit i cassoleta frontal és l’ansa superior, molt útil per a facilitar la seua manipulació tenint en compte el seu tamany i el pes que pot assolir una vegada plena.

Ús: contenidor d’aigua per a beure les aus de corral. Una ansa en la part superior per a facilitar el seu transport.

Dimensions: Alt. 37 cm.|Ø 19 cm.

Cronología: s. XX

Inventari: mca-335