Cántaro de vino

Autor: terriseria dels Germans Nomdedéu (l’Alcora)

objeto:

Descripció: peça amb càpacitat per a 12 litres o una arroba (també s’en van fer de mitja arroba). La forma és la de la resta de cànters, amb dues diferències: un bec vessador de pessic i una ansa horitzontal a la part inferior del cos, oposada al bec, per a facilitar el tràfec del vi.
Ús: per a trafegar el vi. Els venedors de vi utilitzaven el cànter de vi com a unitat de mida per a la venda a les tavernes. Estigué en ús fins poc abans de la Guerra Civil.

Dimensiones: Alto. 75 cm.

Cronología: s. XX

Inventario: mca-412