Especiero

Autor: Fábrica de Navidad Nebot (Alcora)

objeto:

Descripción: Especiero | Pisa | c.1788 | Fábrica de Navidad Nebot (Alcora) | 6 × 14,5 × 9 cm.
Decoració amb rams florals de la mateixa factura que els d’algunes peces de la Reial Fàbrica de l’Alcora. Forma ovoidal amb potes en forma d’urpes. Marca pintada en blau a la base (N).

A la fi de la dècada de 1770, alguns operaris de la Reial Fàbrica, aprofitant els coneixements tècnics i artístics que havien adquirit en ella, van establir petits tallers a l’Alcora i poblacions veïnes, suposant una greu competència per al comte d’Aranda. Per a evitar confusions, en 1784, la Reial Fàbrica comença a marcar la seva producció amb una “A”.
Pero las fabricó o fabricones (como se denominan en la documentación de la época) también copiaron la marca, por lo que 1788 se les obliga a distinguir sus piezas con la inicial de cada uno de los propietarios: Ferrer, Badenes, Ten y Nebot. El éxito de esta orden fue relativo, pues se conocen pocas piezas con estas marcas.
Tal vegada per això, el comte va utilitzar la seva autoritat i influència per a obligar-les a tancar, de manera que, en 1790, a l’Alcora, solament quedava una fabriqueta en actiu. No obstant això, res va poder fer amb les fàbriques instal·lades a Onda (1778) i Ribesalbes (1780), atés que eren poblacions fora de la seva jurisdicció.

Dimensiones: 6 × 14,5 × 9 cm.

Cronología: s.XVIII

Inventario: mca-033